Новости

Кампања на FIA Region I „ПАРКИРАЈТЕ ГО МОБИЛНИОТ ТЕЛЕФОН“

Кампањата „Паркирајте го мобилниот телефон“ (#ParkYouPhone) на FIA Region I, која АМСМ, како единствена членка на FIA од Р. Македонија, активно ја поддржува, е насочена кон намалување на бројот на учесници во сообраќајот кои користат мобилен телефон, а тоа не се однесува само на возачите, туку и на пешаците и велосипедистите. Основната порака на кампањата е  во која улога и да сте во сообраќајот, вашиот поглед треба да биде на патот, а не на екранот.

Целта на кампањата е да се зголеми свеста за последиците од невниманието во сообраќајот како резултат на користење на мобилен телефон и да влијае на намалување на бројот на дефокусирани учесници во сообраќајот.
Кампањата се реализира преку пораки и кратки анимирани клипови, кои можете да ги видите на официјалната страна на АМСМ на Facebook тука.

Останете фокусирани и патувајте БЕЗГРИЖНО!