Новости

НОВИ АКРЕДИТИРАНИ ДЕЈНОСТИ на техничката служба на АМСМ Центар за возила

Согласно Решението за исполнетост на условите на технички преглед и периодични испитувања на опрема под притисок и Решението  за овластување за вршење на периодична инспекција на пренослива опрема под притисок, издадени од Министерството за економија, АМСМ Центар за возила го прошири опсегот на акредитирани дејности на техничката служба со:

 

- Вршење периодична инспекција на пренослива опрема под притисок (Модул 1) за сите видови на садови и сите видови на резервоари
- Вршење на технички преглед на надворешноста, внатрешноста  и интегритетот на опрема под притисок, и тоа:
       - Парни котли и нивни инсталации
       - Садови под притисок и нивни инсталации
       - Постројки под опрема и нивни инсталации
       - Магистрални нафтоводи и гасоводи
       - Сите видови на инсталации за полнење кои можат да бидат постројки кои содржат опрема под притисок

Исто така со најновите акредитирани постапки на техничката служба, АМСМ Центар за возила воведе и нова услуга која се однесува на испитување на сигурносни вентили со високо софистицирана опрема, која како единствена на нашиот пазар, дава дигитален запис на параметрите и функционалноста на сигурносните вентили.

 

Новите акредитирани дејности и услуги се наменети за:

- Превозници со автоцистерни за пренос на гас
- Бензински пумпи
- Компании кои снабдуваат топлинска енергија
- Термоелектрани
- Гасоводни и нафтоводни инсталации
- Сите објекти кои во својот склоп имаат парен котел (за потреби на загревање или индустриски потреби)

Повеќе информации во АМСМ Центар за возила – Лабораторија на 02/3181-158.